Intelligent hjem

Hvad er et intelligent hjem?

Det intelligent hjem er begrebet for fremtidens hjem. Det intelligente hjem, også kaldet smart home, er trådløs styring af hjemmet, som er sluttet sammen med et sammenhængende netværk via sensorer. Det betyder mere enkelt fortalt at faste installationer i ejendommen, som lys, el, udluftning og varme mv. kommunikere sammen og skaber et intelligent hjem. 

Hvad kan et intelligent hjem?

Et intelligent hjem leverer smarte, teknologiske løsninger til din hverdag. Det intelligente hjem sørger for et funktionelt hjem, der giver dig friheden til at bestemme hjemmets funktioner via din smartphone, tablet mv. 

Det intelligente hjem er teknologisk installeret og kan sørge for selvregulerende varme, automatisk lysstyring og automatiske vinduer der selv kan åbne og lukke. Det vil med andre ord sige, at hjemmet automatisk kan administrere handlinger og ting som tidligere har forlanget menneskelige handlinger. 

Hvad er fordelene ved et intelligent hjem?

Et intelligent hjem har mange fordele. Det intelligente hjem sørger på mange måder for at gøre hverdagen nemmere. Nedenfor vil nogle af de væsentlige fordele fordelene for det intelligente hjem uddybes nærmere;

Strømbesparelse:

Det intelligente hjem har mange smarte funktioner. Det intelligente hjem kan b.la. hjælpe med at spare på strømmen med at slukke lys og elektroniske apparater. Det kan intelligente hjem kan også slukke alt unødvendig strøm, når hjemmet forlades via smartphone, tablet mv. 

Automatisk lysstyring:

Det er med et intelligent hjem blevet muligt, at have automatisk lysstyring integreret i hjemmet. Det betyder at det er muligt at  indstille alt lys i hjemmet. Det kan for eksempel være at det ønskes, at lyset skal agere efter en bestemt tidsplan eller overgå til en dæmpet lysstyrke tidlig morgen og aften. Det intelligente hjem kan altså tilpasses præcis efter dine behov og ønsker.