Alarmsystemer

Hvad er et alarmsystem?

Et alarmsystem er i sin simple form et middel, der benyttes til at sikre f.eks. en bolig eller en arbejdsplads gennem et system af enheder der kommunikere med hinanden sammen med komponenter. Det vil altså sige, med andre ord, at et alarmsystem er med til at beskytte ejendommen mod ubudne gæster og ulovlig indtrængen. Et alarmsystem er mildest talt en nødvendighed for at kunne beskyttes boligen og hjemmet personlige ejendele og værdier. 

Alarmsystemer findes i mange former heraf f.eks. trådløse alarmer og kablet alarmer, tågekanoner og infrarøde hegn. Brandalarmer hører også inde under kategorien.

Hvordan fungerer et alarmsystem:

Et alarmsystemer fungerer således at det beskytter boligen gennem sikring af ind- og udgangspunkter, ved hjælp af indendørs- og udendørs bevægelsessensorer, dør- og vindues følere, trådløse eller kablet sikkerhedskameraer samt alarm sirener. Det almene alarmsystem indeholder oftest alle ovennævnte sikkerhedsløsninger samt et kontrolpanel. 

Kontrolpanelet er det der sørger for at armerer og desarmere alarmsystemet såfremt der sker et brud på en af sikkerhedszonerne. Et brud på en sikkerhedszone kan forekomme ved at bevægelsessensorerne, der oftest er placeret i vinduer og døre opfanger aktivitet eller hvis sikkerhedskredsløbet fra dør og vindues følerne brydes.  

Sikkerhedskredsløbet skabes af dør- og vindues følerne, der er installeret ved siden af hinanden. Såfremt alarmsystemet er aktiveret meddeler dør- og vindues følerne til kontrolpanelet at indgangsstedet er sikret. Det betyder at hvis sikkerhedskredsløbet brydes, såfremt et vindue f.eks. åbnes opfatter kontrolpanel det som et brist på en sikret zone. Dette udløser alarm sirenen, og hvis installeret tågekanonerne. De installerede kamera, opfanger samtidige potentielle aktiviteter på kamera.

Hvad er fordelene ved at have et alarmsystem?

Det findes mange fordele ved at have installeret et alarmsystem. Alarm sikrede boliger eller arbejdspladser har statistik mæssigt langt mindre sandsynlighed for at opleve indbrud og ulovligt indtrængning end områder uden alarmsystemer. Det skyldes at sikkerheden for boliger og arbejdspladser med alarmsystemer er særdeles høj og ubudne gæster har en langt større risiko for at blive fanget og derfor undgås alam sikrede områder oftest.